Fiskets gang uke 36

Publisert: av Line Dale Nilsson

 

Fremdeles er det ingen fra havflåten som er gått på leting etter makrell, kun av nordsjøsild er det fanget noe vesentlig kvantum

Nordsjøsild
14 300 tonn nordsjøsild er meldt inn denne uke og de største kvantumene kommer fra de utenlandske båtene som har avtale med norske mottaksanlegg, 9 400 tonn er meldt inn fra denne gruppen. Fra den norske flåten er det meldt inn 4 900 tonn inkl. bifangst på 70 tonn fra «kantentrålerne». Til konsum er det levert ca. 3 000 tonn, til indirekte konsum knappe 1 900 tonn.
Vel 2 600 tonn er tatt i EU sonen, rute 41-69 øst av Peterhead og en fangst øst av Scarborough, rute 41-10. Fra sistnevnte område er det rapportert om gode registreringer av sild. I norsk sone er det tatt fangster i området Walker bank og videre nordover til nord av Heimdal feltet. Det er også tatt fangster langt øst i Nordsjøen, øst av Egersundsbanken. De utenlandske båtene har, med et unntak, fisket øst og nord av Orknøyene, rutene 42-30, 40. Unntaket er en båt som har vært på østsiden av England, så langt sør som øst av Scarborough. Deltagelsen i direktefiske etter nordsjøsild er både fra ringnot og stor kyst.
Snittstørrelsen på det som er fanget av norske båter er fra 200 til 228 gram med et vektet totalsnitt på 223 gram. Fra de utenlandske båtene er snittet på 245 gram.


Makrell
Ukekvantumet med makrell er blitt vesentlig redusert denne uke, knappe 260 tonn er innmeldt noe som er ca. halvparten av forrige ukes kvantum. Av dette kvantumet er ca. 42 tonn meldt inn til ferskmarkede, mens 172 tonn er låssatt og meldt inn til frysing. 46 tonn er bifangst hos «kantentrålerne». Den låssatte fisken er tatt fra Strand kommune i sør til Volda kommune i nord, størst kvantum i Sveio kommune med 7 fangster på tilsammen 49 tonn. I Askvoll kommune er det også tatt 7 fangster, her på til sammen 38 tonn. For hele området varierer snittstørrelsen fra 230 til 450 gram med et totalt vektet snitt på 340 gram. Når det gjelder havflåtens fiske er det foreløpig ingen båter som er gått ut så langt vi kjenner til. Rundt 15.-20. september er en dato som har vært nevnt i en del sammenhenger, men det kan vel bli båter som går før denne dato. Det ryktes om godt fiske for Islandske og Russiske båter i Norskehavet og på Marine Traffic er det stor ansamling av båter i området N 66 grader 30 min, 2 grader øst.

Indirekte konsum
Havbrisling: 1015 tonn havbrisling er meldt inn denne uke. Tre båter har meldt inn fangst, en av dem har tatt hele sin kvote. I tillegg er to nye båter ankommet feltet som er sør i Dansk sone og også litt inn i Tysk sone. Av årets kvote på 10 000 tonn gjenstår pr. nå 6 700 tonn.
Av andre fiskeslag som er fisket i «kanten» er det meldt inn 2 600 tonn øyepål, 1 600 tonn kolmule, 1050 tonn hestmakrell, 820 tonn strømsild og 75 tonn laksesild / sølvtorsk.

Bergen 9. september 2019

Odd Fredrik Andersen

Siste nytt