Fiskets gang uke 37

Publisert: av Roar Bjånesøy

Mindre fiske etter nordsjøsild og makrellen lar vente på seg

Nordsjøsild
Ukekvantum er halvert siden forrige uke. Av ukens kvantum på totalt 7 600 tonn, er 2 100 tonn levert til mel/oljeproduksjon, vel 4500tonn er levert av utenlandske båter på leveringsavtaler, og resten, ca 1 000tonn er levert til konsum av norske fartøy. De utenlandske fiskerne har fanget silda i området ved Orkenøyene. Denne silda har hatt snittvekter på mellom 225 og 240 gram. Norske fartøy har fanget sild i hovedsakelig to områder, rute 0854, og i et område nært land ved nord-England.

Havbrisling.
I alt 6 fangster på mellom 115 og 550 tonn fra et område ca. 90 mil nordvest av de Frisiske øyer. Alle fangster levert til indirekte konsum.

Makrell
Det er ikke meldt inn makrell fra den havgående flåten i denne uken. Flåten er for så vidt klar, men det har ikke vært forhold for fangsting så langt.

Indirekte konsum.
I tillegg til ovenfor nevnte fangster, ble det levert 3 400 tonn blandingsfisk (kolmule, øyepål, hestmakrell og strømsild) til indirekte konsum.

Bergen, 16.sept.2019
Sigbj. E. Hansen
Fung. salgsleder

Siste nytt