Fiskets gang uke 38

Publisert: av Roar Bjånesøy

De første makrellfangstene fra havflåten denne sesongen er tatt. Fremdeles kommer en del nordsjøsild både fra norske og utenlandske fartøyer

Makrell
Etter flere dager med dårlig vær først i denne uke var forholdene gode på torsdag og de første båtene var på plass på feltet i området rundt 66 grader 30 min. nord og litt øst for 0 graden, norsk sone.

Først ute var «Fiskebas» og «Norderveg» med fangster på henholdsvis 215 og 340 tonn, stor «återen» makrell på pluss / minus 500 gram. I år har flåten vært litt avventende med å starte fisket, fjorårets problemer med åte i de første fangstene som ble tatt først i september, har nok vært en medvirkende årsak til dette.

Totalt har 12 båter i direktefiske etter makrell hatt fangst denne uke, 4 340 tonn er meldt inn. Snittstørrelsen varierer fra 432 til 506 gram, vektet snitt 472 gram. I tillegg til de norske båtene har en russisk tråler satt på land (mellomlagret) vel 50 tonn ved et norsk fryseanlegg og det er også meldt inn 30 tonn som bifangst i annet fiske.


Også på kysten er det fisket en del makrell denne uke, totalt 240 tonn. Dette er i hovedsak låssatt og det er fisket på mange områder fra Tysvær kommune i sør til Volda kommune i nord. Størrelsen varierer fra 240 til 400 gram. Av det som er fisket på kysten er 215 solgt til frysing og 25 tonn til ferskmarkede.


Kommende uke forventes vesentlig større deltagelse i fisket, spesialt av den havgående flåte.Nordsjøsild
Også denne uken er det fisket en del nordsjøsild, totalt nesten 7 400 tonn inkl. kvantumet fra de utenlandske båtene. Av de 17 norske fartøyene er det 9 fra ringnotgruppen og 8 fra kystflåten. Alle fangstene fra de norske fartøyene er tatt i norsk sone, i hovedsak område Walker Bank. Størrelsen varierer fra 206 til 256 gram med vektet snitt på 240 gram. Av kvantumet på til sammen vel 4 400 tonn er litt over halvparten levert til indirekte konsum.

Fra den utenlandske flåten er det meld inn nesten 3 000 tonn fordelt på fire fangster, to tatt nordøst av Scarboraugh og to fra Fair Isle Bank nordøst av Orknøyene. Størrelsen på det sørligste feltet er rundt 220 gram, mens det fra området ved Orknøyene er på 240 gram


Indirekte konsum
Til indirekte konsum har det denne uke blitt landet bare 2 570 tonn totalt, henholdsvis 1165 tonn havbrisling, 340 tonn hestmakrell, 380 tonn kolmule, 510 tonn øyepål og 175 tonn strømsild / sølvtorsk.

Annet - NVG-sild
Et Islandsk fartøy ønsket å selge en NVG-sildfangst på auksjon hos oss. 1 380 tonn var kvantumet og silden hadde en størrelse på ca. 384 gram. Den er fisket i rute 59-10, nordøst av Seydisfjord.

Bergen 23. september 2019
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt