Forskere vil vite mer om ressurskontroll

Publisert: av Camilla Klævold

Hjelp forskerne ved å svare på spørsmål knyttet til fiskeri, kontroll, teknologi og usikkerhet

Spørreundersøkelsen er et samarbeid mellom to forskningsprosjekter ved Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole (NHH), FishTech og Fishcom, finansiert av Norges Forskningsråd. Undersøkelsen er registrert hos personvernombudet for forskning (NSD prosjektnummer 520488).

Nedenfor følger tekst fra de ansvarlige aktørene:

"Vi ønsker med dette å invitere deg til å delta i en nettbasert spørreundersøkelse blant norske fiskere. Vi håper på tilbakemelding fra fiskere landet rundt for å få deres oppfatning av situasjon i fiskeriene i dag, synspunkter på ressurskontroll, nye teknologier og fiskernes holdninger til usikkerhet.

Det tar omtrent sju minutter å svare på denne undersøkelsen. Dine svar vil bli et viktig bidrag til forskning på norske fiskerier og forvaltningen av disse. Du kan også vinne pengepremier – hver deltager kan vinne inntil kr 360 og gjennomsnittsdeltageren vil vinne kr 180 (ingen kan tape penger). Hvert svar er viktig! Spørreundersøkelsen er åpen fram til 30. september 2019.

Bruk linken under for å delta i studien og samtykke til at du har mottatt og forstått informasjon om prosjektet "Spørreundersøkelsen om holdninger og synspunkter blant norske fiskere"

Lenke til spørreundersøkelse:

Salgslagene har vært behjelpelig med å formidle invitasjonen til sine medlemmer på vegne av oss, men er ellers ikke involverte i undersøkelsen og kommer ikke til å få tilgang til dine svar. Det er mulig at du mottar invitasjonen fra flere salgslag, men det er nok å svare én gang.

Tusen takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen,
Florian Diekert, Linda Nøstbakken og Andries Richter"

Siste nytt