Kystbrislingfisket 2019

Publisert: av Camilla Klævold

Informasjon angående kystbrislingfisket

I slutten av august kom Havforskningsinstituttet (HI) med kvoteråd for kystbrisling i Vestlandsfjordene. Konkret foreslo HI at det ikke bør åpnes for et fiskeri i Sognefjorden, at fangsten i Hardangerfjorden begrenses til 240 tonn og at fangsten begrenses til 80 tonn i Nordfjord.  

Fiskeridirektoratet fastsatte med blant annet grunnlag i forskernes kvoteråd følgende kvoter for 2019: 500 tonn i Hardangerfjorden (500 t også i 2018), 80 tonn i Nordfjord (0 t i 2018) og et nullfiskeri i Sognefjorden (500 t i 2018).  I Skagerrak er for øvrig den norske kystbrislingkvoten for 2019 satt til 1.997 tonn. I øvrige aktuelle kystbrislingfjorder foreligger det ingen kvantumsbegrensninger i 2019.

Sildelaget er skuffet over at Fiskeridirektoratet ikke har funnet grunnlag for å åpne for et begrenset fisket i Sognefjorden, slik det ble foreslått fra Norges Fiskarlag.

Fiskeriet i Hardanger og Rogaland åpnes 1. oktober, mens åpning i de øvrige aktuelle fjordene vil bli vurdert fortløpende avhengig av utviklingen i fisket i Hardangerfjorden.

Norges Sildesalgslag har også for 2019  inngått en avtale om kystbrisling med King Oscar. I henhold til avtalen forplikter King Oscar seg til å kjøpe inntil 1.200 tonn kystbrisling (1.500 t i 2018).

Videre vil King Oscar betale kr 6,80 pr kg for låssatt kystbrisling (kr 6,65 pr kg i 2018). I tilfeller hvor fartøy selv fører fangst til landanlegg King Oscar har avtale med vil råstoffet betales med kr 8,30 pr kg (kr 8,15 pr kg i 2018).

I likhet med i fjor vil det ikke bli prøvefiske etter kystbrisling i 2019. Fartøyene som først starter fiske i de ulike fjordene vil derfor bli bedt om å sende inn brislingprøver for analyse.

Norges Sildesalgslag vil for øvrig i nær fremtid komme med nærmere informasjon om årets kystbrislingfiske i et eget rundskriv etter tradisjonelt opplegg.

Siste nytt