Liafjord returnerte redskap for en halv million

Publisert: av Camilla Klævold

Fartøyet har vært innleid av Fiskeridirektoratet i en måneds tid for å drive opprenskningstokt

De tapte redskapene i Barentshavet og på kysten fra Finnmark og sørover ble innlevert tilbake til lokale garn og snurrevadfiskere fra Nordland.

- Årsakene til at fiskere mister redskap under fiske er flere. Blant annet har gjenfunne snurrevader vært fulle av stein og ikke mulig for eierne å få opp, og garnlenker er avslitt og tatt av strøm. Men på opprenskingsfartøyet, M/S «Liafjord» er det lite som begrenser vår aktivitet og fartøyet kan operere under de fleste forhold. Vi har for eksempel tatt opp garnlenker selv om bølgene har vært over åtte meter høye, sier toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

Det meste er uhell
Marin forsøpling er et vidt begrep som brukes hyppig, og er gjerne knyttet til noe som skjødesløst er havnet i sjøen.

- Årlige opprenskingstokt i snart 40 år har vist at det er slett ikke alle fiskere som passer like godt på fiskeredskapene, men det er også svært viktig å forstå at det aller meste av tapte fiskeredskaper er mistet som en konsekvens av omstendigheter som fiskeren ikke rår over. I tillegg representerer dette ofte et betydelig økonomisk tap, sier Langedal.    

Mørefeltene gjenstår
Opprenskingstoktet er nå i innspurten og bare fiskefeltene utenfor Møre og Romsdal (Mørefeltene) gjenstår før toktet avsluttes. Alt som ikke er levert tilbake til eier vil da bli losset for gjenvinning og deponi. Sokneutstyret legges også på land for klargjøring til nytt oppdrag neste år.

Tapt eller gjenstående fiskeredskap skal meldes inn til Kystvaktsentralen på tlf. 07611.

Siste nytt