Lossing av fangster til mel/olje anvendelse

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget informerer om bestemmelser for lossing av mel/olje fangster

De siste årene har Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge diskutert ulike varianter av selvlossing når fangster landes til fiskemel og fiskeolje. Spørsmålet ble først reist av Norges Sildesalgslag da mange fartøy fikk eget pumpeutstyr for lossing av fangst og ikke ønsket pumpe fra kjøper i fartøyetank. Løsningen forutsatte at fisker og kjøper i forkant ble enig om selvlossing uten at begrepet var nærmere definert.


Over tid har ordningen utviklet seg slik at mange fisker ikke opplever det som frivillig å losse egen fangst eller ikke. Det er særlig spørsmålet om hvem som skal utføre arbeide i fartøy sine tanker under lossing som har ført til reaksjoner.


Styreleder Jonny Garvik i Norges Sildesalgslag sier i en kommentar at det for Styret har vært nødvendig å reagere på fiskernes henvendelser i saken og til å understreke at bestemmelse i lagets forretningsregler, om kjøpers ansvar for å losse fangst, fortsatt gjelder. Fartøy som ønsker å bruke egen pumpe for å losse egen fangst skal kunne velge dette.

Garvik opplyser at reglene som skal følges er publisert i dag i rundskriv nr. 19/19.

«Ordinær lossing» med lossegjeng fra fabrikken. Fabrikken sine folk tømmer og grov-reingjør tankene på ordinær måte.
• «Vakumlossing med båtens utstyr» - én fra mannskapet styrer pumpen. Fabrikken sine folk gjør resten av arbeidet, inkludert å spyle fisken mot pumpen og grov-reingjør tankene.

Grunnen til at en ikke har tatt med et alternativ der fartøyets mannskap skal utføre arbeidet i tanker er de reaksjoner laget har mottatt til dette alternativet fra fiskerne. - sikkerhetsaspektet ved dette arbeidet gjør at en må ha profesjonelt personell med godkjent utstyr for å gjøre denne jobben

Men nybygg og ny teknologi i flåten vil behovet for å ha personer i rommet under lossing bli borte sier Garvik avslutningsvis.


Se hele RUNDSKRIV 19/19 her: 

Siste nytt