Ned for silda - opp for makrelleksporten

Publisert: av Roar Bjånesøy

I august har Norge eksportert 8 900 tonn makrell til en verdi av 158 millioner kroner

Volumet økte med 100 prosent, mens verdien økte med 95 millioner kroner eller 148 prosent. Hittil i år har det blitt eksportert 86 000 tonn makrell til en verdi av 1,1 milliard kroner. Kina, Vietnam og Thailand er våre største marked for makrell i august.

- Selv om det er en dobling i volum av makrell i august i år, er det fra relativt lave volumer. De største volumene på makrell kan vi vente de to-tre neste månedene når makrellsesongen starter. Det er altså prisen som i hovedsak har bidratt til verdiveksten nå i august. Prisen har holdt seg høy siden i fjor høst som følge av lavere fangster og anbefaling av kvotereduksjon for inneværende år, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- Når vi nå går inn i årets sesong ser vi at norsk makrell til Kina opplever en sterk økning til Kina. Makrell til Kina går i all hovedsak til bearbeiding og videre eksport til markeder som Japan og Korea. Samtidig opplever vi en økt interesse for norsk makrell i det kinesiske markedet. Norsk makrell treffer moderne mattrender i Kina med økt fokus på sunn og næringsrik mat og har et betydelig potensial for økt konsum også blant kinesiske konsumenter, sier Victoria Braathen, fiskeriutsending for Norges sjømatråd i Kina.

Det har blitt eksportert 12 500 tonn sild til en verdi av 148 millioner kroner i august. Det er en reduksjon i volum på 36 prosent, mens verdien falt med 44 millioner kroner eller 23 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 182 000 tonn sild til en verdi av 1,7 milliarder kroner. Litauen, Polen og Nederland er våre største marked for sild i august.

Siste nytt