Nordlig forflytning holder stand

Publisert: av Camilla Klævold

Så mye som 25 nye arter kan komme inn i Barentshavet på grunn av klimaendringer, se video av endringene her

Maria Fossheim, programleder for Barentshavet og Polhavet ved HI, forteller at den nordlige fiskeforflytningen holder stand. Sammen med kollegaer fra UiT og PINRO har hun tidligere vist at fiskesamfunnene i Barentshavet flyttet seg opp til fire ganger så raskt i perioden 2004–2012 som det FNs klimapanel har anslått.

Ny normaltilstand
Studien viser at det har funnet sted en markant endring i utbredelsen av fiskesamfunnene mellom 2004 og 2012. I denne perioden skjedde forflytningen i et raskere tempo enn det FNs klimapanel har forutsett i sine scenarioer.

– Nå har vi bearbeidet data som går helt frem til 2017, og vi ser at fiskesamfunnene ser ut til å stabilisere seg på et nytt nivå. Forflytningen varer ved, og det nordlige Barentshavet ligner nå mer på slik vi var vant til å se det sørlige Barentshavet. Det er som ventet, forklarer Maria Fossheim til HI.


Påvirkning på fiskeriene
Klimaendringene påvirker hvor mye som kan fiskes hvor og hva som kan fiskes. Maria Fossheim opplever at det er stor interesse blant fiskerne for å lære mer om hva fremtiden vil bringe for norske fiskerier.

– Globalt slår klimaendringene negativt ut for fiskeriene, men her i Norge nyter vi trolig godt av dem frem til 2050. Noen endelig fasit på artssammensetningen og fangstvolum kan vi ikke gi – til det er det for mange faktorer som spiller inn – både fysiske forhold og det biologiske samspillet artene imellom.            Les hele saken, samt rapport på HI sine sider:

Siste nytt