Reaksjoner ved avvik relatert til utbudsområder og -reglement

Publisert: av Camilla Klævold

Norges Sildesalgslag vedtok torsdag 26.09.2019 følgende endringer i reaksjonsreglementet relatert til utbudsområder

Kort fortalt halveres verdien av inndragningen i saker vedrørende leveranser til konsum, mens det for mel/olje leveranser vil gjelde tilsvarende reaksjoner som for konsum.  Norges Sildesalgslag vil håndheve bestemmelsene på området fullt ut.  OBS!  Eventuelle tilleggsinnmeldinger vil ikke bli gjort til gjenstand for inndragning såfremt nedenstående kjøreregler er overholdt (se det fjerde strekpunktet). 

Les rundskriv 20/19 her:

Siste nytt