Vil gjerne ha flere svar fra pelagisk sektor

Publisert: av Camilla Klævold

Forskere ønsker å vite mer om fiskernes synspunkter på en rekke tema. Så langt har 400 deltatt i undersøkelsen, bare 15% fra pelagisk sektor. Svarfrist: 30.09.19

I midten av september skrev vi at forskere ved Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole (NHH), FishTech og Fishcom ønsker å vite mer om fiskernes synspunkter og holdninger på fiskeri, ressurskontroll, teknologi og usikkerhet.

Undersøkelsen er registrert hos personvernombudet for forskning (NSD prosjektnummer 520488) og er finansiert av Norges Forskningsråd.

Så langt har 400 personer deltatt i undersøkelsen, men bare 15% av svarene kommer fra pelagisk sektor. Forskerne ønsker derfor svært gjerne flere svar fra det pelagiske fiskeriet.


"Hei,

Vi gjennomfører en nettbasert spørreundersøkelse for tiden. Målet er å bedre forstå fiskernes oppfatning av situasjon i fiskeriene i dag, synspunkter på ressurskontroll, nye teknologier og fiskernes holdninger til usikkerhet. Svareskjemat har vært åpent siden midten av september, så langt har rundt 400 på undersøkelsen (tusen takk!). Vi ønsker å gi alle en sjanse til å svare. Vi minner derfor om at svarfristen mandag, 30. September. Hvert svar er viktig!

Det tar omtrent ni minutter å svare på denne undersøkelsen. Dine svar vil bli et viktig bidrag til forskning på norske fiskerier og forvaltningen av disse. Du kan også vinne pengepremier – hver deltager kan vinne inntil kr 360 og gjennomsnittsdeltageren vil vinne kr 180 (ingen kan tape penger).

Bruk denne linken for å delta i studien: https://nettskjema.no/a/109413

Tusen takk for hjelpen!

Salgslagene har vært behjelpelig med å formidle invitasjonen til sine medlemmer på vegne av oss, men er ellers ikke involverte i undersøkelsen og kommer ikke til å få tilgang til dine svar. Det er mulig at du mottar invitasjonen fra flere salgslag, men det er nok å svare én gang.

Med vennlig hilsen,
 
Florian Diekert, Linda Nøstbakken og Andries Richter"Siste nytt