Økt minstepris på makrell til konsum fra 03.02.2020

Publisert: av Camilla Klævold

Fra mandag 3. februar økes minsteprisen på makrell til konsum

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 2,5060 øre pr gram gj. vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): NOK 1,80 pr kg

 
I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag. 

Les meldingen her:

Siste nytt