Ønsker å leie fiskefartøy

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet ved Sjøtjenesten vil leie inn fartøy for overvåking av fiskefelt.

Områdene som skal overvåkes er i Norges økonomiske sone og i Barentshavet.

Fartøytypene Fiskeridirektoratet ønsker å leie er:


 For fullstendig utlysning og ytterlige informasjon, se www.doffin.no

 Tilbud må være Fiskeridirektoratet i hende senest den 17. februar 2020 klokken 12:00.

Siste nytt