Brexit i fokus

Publisert: av Camilla Klævold

Det nye landsstyret i Fiskarlaget møttes mandag denne uken og øverst på dagsorden stod Brexit

Det nye Landsstyret i Norges Fiskarlag ble valgt på landsmøtet i oktober i fjor. Styret er som tidligere satt sammen av 14 representanter. Det nye Landsstyret i Norges Fiskarlag ble valgt på landsmøtet i oktober i fjor. Styret er som tidligere satt sammen av 14 representanter. Sakskartet til dagsmøtet på Gardermoen bestod i praksis av to typer saker, fiskerisaker og dagsaktuelle politiske saker.

Ressursgruppe Brexit
Landsstyret vedtok at det opprettes en ressursgruppe i Norges Fiskarlag som får et eget ansvar knyttet til Storbritannias uttrekning av EU.Storbritannia skal denne uken gå ut av EU, med virkning fra førstkommende fredag 31. januar.

Alle avtaler for 2020 ligger fast. Ut over dette vil den nye situasjonen innebære at Norge vil måtte gå inn i viktige forhandlinger med EU og Storbritannia om blant annet forvaltningen av fiskebestandene i Nordsjøen og Skagerrak.

Norges Fiskarlag har frem til nå vært involvert og tatt med på råd av norske myndigheter på flere nivå i Norges arbeid med forberedelsene til den britiske utgangen.

Landsstyret legger til grunn at organisasjonen fremdeles vil bli representert i norske forhandlingsdelegasjoner. For å stå best mulig rustet til å håndtere ulike spørsmål som vil måtte håndteres i forhandlingsprosessen er det oppnevnt en ressursgruppe bestående av tillitsvalgte og administrativt ansatte i organisasjonen.

Vurderinger og anbefalinger fra ressursgruppen vil kunne inngå som beslutningsgrunnlag for Landsstyret når Fiskarlaget skal fremme sentrale råd til myndighetene i forhandlingsprosessen.

Ressursgruppen er satt sammen av:

Jan Birger Jørgensen
Audun Maråk
Jonny Berfjord
Kåre Heggebø
Helge Olav Vikshåland
August Fjeldskår
Jarl Magne Silden
Carl Aamodt
Kjell Bjørnar Bakken
Jan Roger Lerbukt


I mandatet til ressursgruppen legges det til grunn at gruppen har fysiske møter i løpet av denne vinteren og våren og at funksjonstiden avgrenses fram til Norge har inngått nødvendig avtaleverk med EU og Storbritannia om fiskeriforvaltningsspørsmål som følge av Brexit-prosessen.


Les mer på Fiskarlaget sin side:

Siste nytt