Brexit ved midnatt

Publisert: av Camilla Klævold

I løpet av overgangsperioden i 2020 må Norge derfor forhandle frem en ny frihandelsavtale og avtaleverk innen fiskeri som må være klar innen 2021

– Handelen mellom Norge og Storbritannia vil fortsette som før i overgangsperioden i 2020, og vi vil legge inn alle krefter for å forhandle frem en frihandelsavtale i løpet av året, der vårt mål er å videreføre så mye som mulig av det tette økonomisk samarbeidet vi har i dag, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Fra og med lørdag 1. februar starter overgangs­perioden som varer ut året. I denne perioden vil det ikke bli noen endringer i forholdet mellom Norge og Storbritannia. Men siden Storbritannia da formelt er ute av EU kan landet starte å forhandle avtaler med andre land, også Norge.

– Storbritannia er et svært viktig marked for norsk sjømat, og vi vil arbeide for å få på plass gode vilkår for sjømathandel med Storbritannia før overgangsperioden utløper. I forhandlingene er det særlig markedsadgang og veterinære handelshindre som vil være viktige for sjømathandelen, sier fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen.

På fiskeriområdet er målet å få på plass et nytt avtaleverk som inkluderer Storbritannia som en selvstendig kyststat. Det er spørsmål om gjensidig adgang til hverandres farvann, fastsettelse av kvoter, bytte av kvoter, kontrolltiltak og felles forvaltning mellom Norge, Storbritannia og EU for fellesbestandene i Nordsjøen.

I tillegg må Storbritannia inkluderes i kyststatsforhandlingene om norsk vårgytende sild, kolmule og makrell. Vi har over lengre tid hatt en god bilateral dialog med både EU og britene om disse spørsmålene.

– Avtaler som er inngått på fiskeriforvaltningsområdet med Norge for 2020 blir ikke påvirket av Storbritannias uttreden av EU. Nå ønsker vi å styrke forvaltningen av fellesbestander når vi nå går fra to til tre kyststater i Nordsjøen. Jeg vil prioritere dialog med Storbritannia og EU i tiden fremover, for å sikre en god prosess i arbeidet med å fremforhandle nye avtaler. Norsk fiskerinæring er opptatt av spørsmål om fremtidige bytte- og adgangsregimer, og jeg vil ha fokus på dette i tiden fremover, sier fiskeri- og sjømatministeren.


Les mer på regjeringens sider:

Siste nytt