Disse får tråle raudåte

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratet har delt ut åtte tillatelser for tråling av raudåte i kystsonen

Fiskeridirektoratet lyste i fjor utt fem nye avgrensede raudåtetråltillatelser i kategori 1 og fem nye raudåtetråltillatelser i kategori 2. Mens sistnevnte kategori er forbeholdt aktive fiskere, er det åpnet for at det i kategori 1 kan tildeles konsesjoner til foretak som ikke fyller deltakerlovens krav til eierskap av aktive fiskere.

Formålet med tildelingen er ifølge direktoratet å legge til rette for utvikling av kommersiell høsting av raudåte, samt legge til rette for norsk industriaktivitet og norske arbeidsplasser.

Avgrenset raudåtetråltillatelse både i kategori 1 og 2 gir adgang til å høste raudåte med flytetrål i området nord for 62°N mellom grunnlinjene og 1000 meters dybdekote vest for 24°Ø.  Fartøy som er tildelt avgrenset raudåtetråltillatelse i kategori 1 kan ikke drive fiske eller fangst på andre bestander enn raudåte.

Fiskeridirektoratet har nå tildelt avgrenset raudåtetråltillatelse til åtte aktører.

Tildeling i kategori 1:         

- Algen AS for «Ole Elvan»
- KBH Shellfish Solutions AS for ombygging av et fartøy
- Prima Blue AS for et nybygg

Tildeling i kategori 2:         

- Asbjørn Selsbane AS for «Asbjørn Selsbane» T-42-T
- Arnøytind AS for «Arnøytind» T-8-S
- Selvåg Senior AS for «Selvåg Senior» N-24-ME
- Norli AS for «Quo Vadis» R-50-K
- Espen Nilsen AS for «Edna Synnøyve» ST-18-F»

Siste nytt