Fiskets gang uke 1

Publisert: av Kenneth Garvik

Godt sildefiske i Kvænangen, og makrell fra vest.

NVG-sild:

Fra Kvænangen nord av Tromsø har vi i årets første uke innmeldt 10.600 tonn. Hele kvantumet er fisket av båter i kystgruppen og det er fordelt med 7.200 t av direkte-fangster og 3.400 t av såkalte låsfangster, der hoveddelen er pumpet rett fra not.

For å føre fangster fra den minste flåten har tre båter lastet opp, og den fjerde er begynt å lastingen.

Det har vært god tilgjengelighet på sild i Kvænangen der silda flytter seg på de forskjellige fjordarmer. Størrelsene har variert noe og det virker som den minste silda står innerst på fjorden. Snittvektene varierer fra 200 g som lavest til 269 som høyest. Snittet for alle fangster er på 234 gram.

Fra kjøperne så meldes det om fortsatt god kvalitet på silda der fettinnholdet er høyt nok til å produsere skinnfri filet, som er mest attraktiv ut i markedet.

I kommende uke forventes det at flere båter vil delta i sildefiske på Kvænangen. Det som er spennende fremover er hvor lenge silda står inne på fjorden. I fjor trakk silda tidlig ut, og vi fikk siste låsfangst 14. januar.

I Norskehavet, der den store silda er, forventer vi ingen båter med det første. Lavtrykkene står i kø fra vest og da avstår flåten for å gå ut der.

 

Makrell:

Flere båter, både utenlandske og norske, satte kursen for makrellfeltet over nyttår. Vi har hatt innmelding fra to norske, en dansk, en irsk og en båt fra Nord-Irland med totalt 4.200 tonn.

Alle fangster er tatt rundt 20 n.mil nordvest av Shetland. Og fiskerne rapporter om mye makrell i området. Makrellen har vært relativ stor, for årstiden, med snittvekter fra 414 til 445 gram. Innslaget av makrell under 250 gram er beskjedent med opptil 2 prosent.

Vi forventer mer makrell fremover, men en urolig værtype vil nok hemme dette fiske.

 

Hestmakrell:

Fra Tysvær og Sveio på Sør-Vestlandet har fire båter fisket 110 tonn hestmakrell.

Dette er stor fisk med snittvekter fra 450 til 500 gram.

 

Bergen 06.01.20

Kenneth Garvik

[email protected]                 

Siste nytt