Fiskets gang uke 2

Publisert: av Line Dale Nilsson

Godt NVG-sildfiske i nord og godt makrellfiske i vest når været tillater det

NVG-sild
I den andre uken i det nye året ble det fisket 22 750 tonn nvg-sild, nesten alt på Kvænangen og nesten alt av kystflåten. Værforholdene har i hovedsak vært gode inne på fjorden, kun et lite døgn torsdag-fredag var det ikke fangstforhold. Som nevnt er det kystflåten som er i aktivitet, 4 500 tonn er fisket av låssettergruppen og levert til føringsbåt, mens 17 500 tonn er tatt av såkalte «direktehåvere», dvs. båter som tar fangsten om bord og selv fører den til mottaksanlegg. En ringnotbåt har tatt en fangst på 750 tonn, for øvrig levert til kjøper i Danmark.

Størrelsen på silda denne uke er fra 180 til 280 gram i snittvekt og med et vektet snitt på 230 gram.
Ut over uken har vi sett tydelige tegn på at den store silda er begynt å skille seg fra den små, noe som skjer når den begynner å vandre ut av fjordene. Dette skjedde på samme tid også i fjor.

I låssettingsfiske er det nå kun et fåtalls båter som er på feltet og som har kvote igjen. Om det føringsfartøyet som er på feltet nå er det siste for denne gangen eller om det blir flere er i nåværende tidspunkt usikkert.

Et kystfartøy som fisker med trål har vært lengre ut i havet, 20 – 25 n.m. nord av Torsvåg. Her tok de en fangst på 380 tonn med 280 grams sild. Det var gode registreringer med sild i dette området.

Et ringnotfartøy er ut i Norskehavet på leting etter den store silda som står der. De har registrert en del sild, men den står dypt og er ikke fangstbar med not. I tillegg har værforholdene vært vanskelig der ute.

Men om værforholdene har vært gode nord på Kvænangsfjordent så har forholdene sørover kysten vært noe helt annet. Noen båter har hatt fangster av en slik størrelse at de har vært pålagt å ta med i sine utbudsområder kjøpere sør til Ålesundkantene. Dessverre har værforholdene vært slik at fartøyene ikke har kommet seg til det anlegget de skulle til, de har måttet losset på anlegg som ligger lengre nord. Nå i slutten av uka er en del båter på tur sørover, forhåpentligvis holder værforholdene til de kommer frem.


Makrell
Når bare værforholdene er slik at flåten får arbeidsforhold er fangstingen god, men flere av ukens dager var det ikke arbeidsforhold. Når flåten kom i arbeid siste halvdel av uken ble det mange fangster, totalt 17 fangster på til sammen 14 400 tonn. Av dette kommer vel 10 000 tonn fra 8 utenlandske båter.

Det resterende 4 400 kommer fra 9 norske båter. Av de norske båtene er det to fra ringnotgruppen, seks fra trål og en fra kyst. Alle fisker med trål. Snittstørrelsen varierer fra 399 til 456 gram.

Fisket foregår nord og nordøst for Shetland, like utenfor 12 n.m.grensen.

Blir værforholdene på en slik måte at flåten får arbeidsforhold, forventes mange fangster til norske anlegg.


Hestmakrell
Også denne uke er det tatt noen hestmakrellfangster på kysten i sørvest. 8 fangster på knappe 120 tonn er meldt inn. Størrelsen på fangstene varierer fra 5 til 26 tonn og snittstørrelsen på fisken er fra 450 til 600 gram. En fangst er tatt på Mørekysten, fem fangster er tatt i område Tysvær / Tysnes og to fangster i området Lindås.


Annet
To fartøy har vært i Skagerak på leting etter sild der. Begge har avsluttet uten at det ble funnet sild.

En tråler har vært i EU sonen og fisket øyepål. 90 tonn ble fangsten og den er levert til indirekte konsum.Bergen 13/1-20
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt