Fiskets gang uke 3

Publisert: av Kenneth Garvik

Godt fiske av både sild og makrell, når været tillater det.

NVG-sild:

Tross mye dårlig vær ute i havet fikk vi sist uke 22.700 tonn med NVG sild. Av dette kvantum har ringnot bidratt med 13.000 t, kyst 7.300 t og trål 2.400 t. sist uke.

Silda som stod i Kvænangen var i hovedsak trukket ut og det ble bare tatt noen få fangster her. Fra dette område og videre ut til Tromsøflaket er det fisket 6.100 t. Sildestørrelsene varierer fra 178 -258 gram, med snitt på 228 gram.

Fra innsiden av Lofoten har fire båter fisket 425 tonn. Størrelsen her ligger på rundt 250 gram og dette er i stor grad lokal sild som står i dette område hele året.

Tirsdag fikk vi første fangst fra Norskehavet da «Selvåg Senior» meldte inn 930 tonn tatt med trål. Fra området rundt 100 n.mil vest av Værøy er det fisket totalt 16.200 t. Som vanlig er det eldre årsklasser i dette område og snittvektene ligger i området 334- 415 gram, med 354 i snitt.

Da silda i dette område i hovedsak har stått dypt både på dag, - og nattestid er det trål som har vært det mest egnede redskap, og det er innmeldt 10.600 t med trål fra Norskehavet.

Vi må tilbake til slutten av november for å finne siste fangst med stor sild, og interessen fra kjøperne har vært meget god for denne silda. Flere båter har derfor tatt løs for sildefiske. Usikkerheten i kommende uke er værforholdene, der lavtrykkene står i kø fra vest.

 

Makrell:

For makrellflåten har værforholdene vært enda verre en sildeflåten. På hele uken har det vært to korte værvindu der båtene har fisket totalt 10.800 tonn. Dette er fordelt med 4.100 t fra ni norske båter. De resterende 6.700 tonnene er fordelt på ni ulike båter fra Skottland, Irland, Danmark og Sverige.

Fisket på makrell har foregått nord og nordøst av Shetland. Dette er uvanlig på denne tiden og erfarne makrellfiskere har aldri vært med å fiske her i januar. Normalt så er makrellen på tur på sørvest og fisket foregår nord av Hebridene.

I starten av vintersesongen var det relativ stor makrell. I sist uke har det vært mer varierende med snittstørrelser i området 342- 440 g, og veid snitt på 407 g. Det at størrelsene er så varierende kan tyde på at makrellen er på vandring.

I forhold til kommende uke så kan en nordligere bane i lavtrykkene hjelpe for makrellflåten. Dersom fisken trekker vest av V 4⁰ vil flere utenlandske båter gå ut da de må fiske noe av kvoten så langt vest.

 

Hestmakrell:

Fra kysten av Vestlandet og Møre er det tatt 5 fangster med til sammen 80 tonn.

Dette er stor fisk med snittvekter fra 480 til 600 gram.

 

Lodde Island:

En islandsk forskningsbåt og fire fiskebåter har før helgen kartlagt områdene øst av Island. I helgen gikk to båter i havn og de resterende tre har søkt i området nord av Island.

Ifølge våre kontakter er det lite lodde som er registrert så langt, og kjenner vi islendingene rett så vil de nok leite etter lodde til langt ut i februar om nødvendig.

Du kan følge toktet på https://skip.hafro.is/

 

Kolmule:

Vi forventer at de første båtene vil sette kursen mot kolmulefeltet innen få dager. Første fangst i fjor var «Havskjer» med 1.150 t fra Færøysonen.

 

Bergen 20.01.20

Kenneth Garvik

[email protected]                 

 

 

Siste nytt