Fiskets gang uke 4

Publisert: av Roar Bjånesøy

Vanskelige værforhold hemmet fiske både på nvg-silda og periodevis også i makrellfiske.

NVG-sild
Det ble ikke de store kvantum nvg-sild denne uke, vel 16 500 tonn er registrert i journalen ved søndag midnatt. Dette må nok værforholdene ta mye av skylda for. Fangstforholdene har ikke vært gode, silda står dypt, vil ikke komme «i fløyt» og spesielt de som fisker med not har vanskelig for å nå i den.

Etter den infoen vi har fått er det mye sild som registres, spesielt nå sist i uken. Men værvinduene er kort så fangstingen blir ikke den store. Fisket har foregått ca. 50 - 60 n.m. nordvest av Skomvær, men vi ser tydelig at silda trekker østover. Til nå er det ikke registrert nevneverdig mengder sild i Trændjupet, noe som vi kanskje hadde forventet nå på denne nymånen.

Av ukens kvantum har ringnot bidratt med 9 880 tonn, trålgruppen 4 660 tonn og kyst 1 960 tonn. 12 655 tonn er fisket med trål og 3 845 tonn er tatt med not. Snittstørrelsen på silda som fiskes nordvest av Skomvær nå er fra 336 til 365 gram med et vektet snitt på 352 gram.

Av kyst sitt kvantum er knappe 700 tonn tatt i Lofoten og en liten fangst tatt noe lengre nord, for øvrig siste fangst tatt av den silda som vandret ut av Kvænangen. Størrelsen på denne silda som er tatt på kysten ligger på ca. 250 gram i snitt. Hvor silda som kom ut av Kvænangen tok veien har ingen gitt noen god forklaring på, ikke usannsynlig vandret den sørover og vil bli å blande seg med den silda som kommer inn fra Norskehavet.. Kommende uke håpes det på bedre og mer stabile værforhold og det forventes at silda begynner å vandre sørover mot gytefeltene utenfor Møre.

Makrell
Heller ikke makrellfeltene går fri «stormbyene» som periodevis hemmer også denne flåten.

12 895 tonn meldt inn denne uke og av det kommer 9 285 tonn fra utenlandske båter. Det er, for utenom de norske, deltagelse av båter fra både Danmark, Sverige, Irland og Shetland. Også denne uken er de fleste innmeldingene fra nord av Shetland, men de siste tidene kommer de fra områder som ligger mer nordvest av øygruppen.

Snittstørrelsen er fra 390 til 448 gram og med et vektet totalsnitt på 424 gram. For den norske flåten som har deltatt i dette fiske i vinter er de fleste kommet i mål med sine kvoter eller det kvantum de planla å fiske i vinter, men vi håper på flere fangster fra de utenlandske båtene.

Hestmakrell
Hele 15 fangster med hestmakrell er registrert denne uke, til sammen 258 tonn. Det er da inkl. 2 tonn som bifangst i annet fiske. De resterende 256 tonnene er tatt på kysten av Vestlandet, helt fra Ryfylkefjordene og opp til Møre.

Kystbrisling
Denne uken er det tatt vel 135 tonn kystbrisling i Oslofjorden. Størrelse varierer fra 45 til 60 stk. pr. kg. Alle fangstene er levert til svensk kjøper. Som kjent ble perioden for brislingfisket utvidet til 14. februar, mens kvantumet ble stående på 250 tonn.

Indirekte konsum
I fiske til indirekte konsum har det vørt lite aktivitet denne uke. Kun et fartøy har meldt inn fangst, knappe 100 tonn til sammen av flere fiskeslag.


Bergen 27. januar 2020
Odd Fredrik Andersen

Siste nytt