HI trenger din hjelp

Publisert: av Camilla Klævold

Har du begynt på makrellen? Meld deg på fangstlotteriet! Dårlige data på fangststatistikken fra fangstlotteriet vil gå ut over kvoterådgivningen i årene som kommer

Makrellfisket er i startfasen for 2020, og Havforskningsinstituttet (HI) er avhengige av at alle fiskefartøyene og fiskemottakene deltar i fangstprøvelotteriet fra første dag.

Havforsker Leif Nøttestad er bestandsansvarlig for makrell hos HI, og er spent på om innføringen av fangstprøvelotteriet også for makrell vil gi den forventede forbedringen av fangststatistikken.

Kan gå ut over kvoterådene
Flere fangstprøver av makrell er bestilt med det nye systemet. Nøttestad understreker likevel at man er avhengig av at alle deltar fra dag en for at dette skal fungere. Dårlige data på fangststatistikken vil gå ut over kvoterådgivningen i årene som kommer.

– Mitt viktigste budskap er at selv om dette systemet er nytt, så har vi ingen plan B, advarer Nøttestad og påpeker at det gjelder alle de fiskeartene som nå er inkludert i fangstprøvelotteriet, og i høyeste grad også viktig for makrellfisket, sier Nøttestad til HI.

– Kvaliteten på fangststatistikken er essensiell for bestandsberegninger og kvoterådgivning for enhver fiskebestand, fortsetter han.


Liten innsats, stor betydning
Nøttestad har forståelse for at det tar tid å endre vaner, men han påpeker samtidig at dette er en liten innsats fra de enkelte. HI trenger flere deltakere fra alle artene som fiskes om lotteriet skal bli en suksess. Ikke kun makrell.

– Det er viktig å se på det store bildet. Systemet vi legger opp til nå gjør at enkeltindividene er viktige for det totale resultatet, sier Nøttestad og legger til:

– Dette landet er bygget opp av enkeltindivider og hver person bidrar på sin måte. Jeg tørr ikke tenke på hvordan det hadde sett ut om alle tenkte kun på seg selv og ikke på fellesskapet.

Forskeren håper at HI kan være med å informere, inspirere og engasjere industrien, slik at de også ønsker å bidra i forskningen.

– Deltakelse i fangstprøvelotteriet er kanskje noe av det aller viktigste industrien kan gjøre for forvaltningens fremtid, fortsetter Nøttestad.


Tidlig makrellfiske
I 2020 har enkelte redere besluttet å starte makrellfisket tidlig, og selv om en del fartøy allerede har meldt seg opp til fangstprøvelotteriet oppfordrer han flere til å gjøre det samme.

– Vitenskapelig sett er det viktig at vi har representative prøver fra den norske flåten fra første dag. Dette er en syretest på om systemet fungerer fra starten av året, forklarer Nøttestad.

Før sommeren vil HI gjøre en foreløpig evaluering om hvordan systemet har fungert mellom fiskere, fiskemottak langs kysten og HI som får prøvene til slutt. I motsetning til makrellen som er i oppstartsfasen, er en av hovedperiodene for fisket etter NVG-sild i full gang. Likevel kommer det ikke inn nok prøver for silden heller.

– Desto færre som deltar, desto større usikkerhet blir det i statistikken, påpeker Nøttestad.

HI har derfor spilt inn til Fiskeridirektoratet at deltakelse i fangstprøvelotteriet skal bli obligatorisk for fiskerne.


Ikke kun fiskernes ansvar
Det finnes over 40 fiskemottak langs kysten og Nøttestad vil også påpeke at det ikke kun er fiskernes ansvar at fangstprøvelotteriet blir en suksess.

– Også på fiskemottakene må det legges inn en liten dedikert innsats, koordinering og ansvarsbevisstgjøring. Om prøvene blir liggende igjen på frysen og ikke kommer frem til oss på HI, så kan vi ikke gjøre jobben vår, forteller Nøttestad.

Fangstprøvelotteriet er ifølge ham et kostnadseffektivt og statistisk sett optimalt system, som skal innhente best mulig data og kunnskap om fangststatistikken.

– Når fangststatistikken er så viktig for bestandsberegning og kvoterådgivning, er vi helt avhengige av best mulig kvalitet på prøvetakingen, fortsetter han.


Internasjonalt makrell-system
Fangststatistikken for makrellbestanden har etter siste metoderevisjon blitt viktigere og har fått enda større vekt enn tidligere, som grunnlag for bestandsberegningene og kvoterådgivningen.

– Næringen bør kjenne sin besøkelsestid her, sier Nøttestad alvorlig.

Det overordnede og mer langsiktige målet er at systemet kan introduseres og anvendes internasjonalt for makrellbestanden. Norge fisker cirka 20 prosent av all makrellen som fiskes internasjonalt hvert år.

– Dette systemet med fangstprøvelotteriet vil vi skal bli koordinert og anvendt internasjonalt, slik at vi kan gi de beste og sikreste bestandsrådene. Men det er vanskelig å forvente at andre nasjoner skal bruke et slikt system om vi ikke klarer å gjennomføre det selv på hjemmebane, sier Nøttestad avslutningsvis.Mer info på HI sine sider:

Siste nytt