Live stream: Sjømatrådets årskonferanse

Publisert: av Camilla Klævold

Konferansen starter klokken 11:00 og vil ha fokus på Sjømatnasjonen Norges posisjon internasjonalt og utviklingsmulighetene som ligger i bærekraftige hav

Lenke til strømming her:

Program
Del 1

Sjømatnasjonen Norge - Sjømat er en del av løsningen
Renate Larsen, adm.dir. Norges sjømatråd

En sjømatnæring for fremtiden
Harald Tom Nesvik, Fiskeri- og sjømatminister

Flere mennesker på jorda - Mere mat fra havet
Sturla Henriksen, spesialrådgiver UN Global Compact

Bærekraftige investeringer som skaper vekst
Thina Saltvedt, sjefanalytiker Sustainable Finance, Nordea


Del 2

Presentasjoner av ulike bærekraftinitiativ i sjømatnæringen

Bærekraftinitiativer i Cermaq Norge
Knut Ellekjær, adm.dir. Cermaq Norge

Bærekraftinitativer i Skretting
Trygve Berg Lea, Global bærekraftansvarlig, Skretting

Bærekraftinitiativer i AquaGen
Ole Aarbakke, Forskningsformidler, AquaGen

Bærekraftinitiativer i Lerøy
Anne Hilde Midttveit, Leder for kvalitet og bærekraft, Lerøy


Del 3

Sjømatrådets analytikere presenterer sentrale trender og utviklingstrekk innen konsum, sjømateksport og markedstrender

Norsk sjømats posisjon internasjonalt
Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang

Utviklingstrekk hvitfisk og konvensjonelle produkter
Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker, Norges sjømatråd

Utviklingstrekk laks og ørret
Paul Aandahl, sjømatanalytiker, Norges sjømatråd

Utviklingstrekk pelagisk fisk og skalldyr
Frank Isaksen, sjefsanalytiker, Norges sjømatråd

Hva sier forbrukeren?
Lars Moksness, forbrukeranalytiker, Norges sjømatråd


Siste nytt