Marginal økning på minstepris for makrell til konsum

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 27. januar 2020 gjelder følgende minstepriser for makrell til konsum:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 

2,4990 øre pr gram gj. vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):

NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o):

NOK 1,80 pr kg

 

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.  

Les meldingen her:

Siste nytt