Ny prøveordning på makrell

Publisert: av Roar Bjånesøy

Departementet har fra 1. januar 2020 innført en ny prøveordning i fisket etter makrell som går på overfiske ut over kvotefleks-ordningen 

Fra 1 januar 2020 skal overfiske av makrell ut over kvotefleksibilitetsordninge ( ut over 110%) nå belastes på fartøynivå i stedet for på gruppenivå.

Ut over det blir reguleringa for 2020 i hovudsak ei vidareføring av reguleringa frå 2019.

Den nye reguleringsmodellen for kystgruppa, som blei innført no i år, blir vidareført utan endringar. Departementet opnar likevel for at det kan kome mindre justeringar av ordninga dersom det viser seg naudsynt. Dette vil bli klart på nyåret etter at Fiskeridirektoratet og næringa har hatt ein gjennomgang av ordninga.

I § 22 i Reguleringen av fisket etter makrell i 2020 står det følgende:

§ 22 Kvotebelastning som følge av fangst utover kvote

Fartøy som i 2020 benytter sin adgang til å overfiske kvoten i henhold til § 8, § 10 og § 13 , vil bli kvotebelastet i 2021 for fangst utover kvote i 2020 om er inndratt i medhold av havressursloven § 54.


Se hele regulering av makrell i 2020 her:



Se J-238-2019 for regulering av makrell her:


 

 

 

 

 

Siste nytt