Priser råstoff til mel- og olje fra 27.01.2020

Publisert: av Camilla Klævold

Følgende priser gjelder for råstoff til mel- og oljeanvendelser fra førstkommende mandag

Melindikatoren viser en nedgang på -1,16 % og oljeindikatoren er oppgang på 12,07 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. Det blir derfor endringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 27.01.2020.

Det er i 2020 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.  


Rundskriv 02/20:

Siste nytt