Redusert minstepris på makrell til konsum fra 13.01.2020

Publisert: av Camilla Klævold

Fra mandag 13. januar gjelder følgende minstepriser på makrell til konsum

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 2,5278 øre pr gram gj. vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): NOK 1,80 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.


Les meldingen her:

Siste nytt