Stabilt antall fiskere på blad B

Publisert: av Roar Bjånesøy

Totalt er det registrert færre fiskere og fiskefartøy ved utgangen av i 2019 sammenlignet med året før, men antall fiskere med fiske som hovedyrke er stabilt.

Dette skriver Fiskeridirektoratet:

Ved utgangen av 2019 var det registrert 5 978 fiskefartøy og 11 054 fiskere i Norge. Antall fiskefartøy er redusert med 0,7 prosent, mens antall fiskere i fiskermanntallet er redusert med 1,5 prosent sammenlignet med utgangen av 2018.

Dette viser foreløpige oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratet.


Flere store fartøy
Antall registrerte fiskefartøy er redusert fra 6 018 ved utgangen av 2018 til 5 978 ved utgangen av 2019. I 2019 har det vært en økning i antall fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over på 6 prosent. Ved utgangen av 2019 var det registrert 256 fartøy i denne størrelsesgruppen. Også antall fiskefartøy i størrelsesgruppen 11-15 meter og 21-28 meter har økt noe fra 2018 til 2019. For fartøy i størrelsen under 11 meter og i størrelselgruppen 15-21 meter har det vært en reduksjon i antall merkeregistrerte fartøy.

En liten nedgang i antall hovedyrkesfiskere
Etter noen år med økning i antall fiskere med fiske som hovedyrke (blad B) var det en liten nedgang fra 2018 til 2019. Ved utgangen av 2019 var det registrert 9 444 fiskere som har fiske som hovedyrke. Dette er en nedgang på 0,7 prosent fra 2018 da det var registrert 9 514 hovedyrkesfiskere. Antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert med 5,6 prosent fra 1 705 i 2018 til 1 610 i 2019.

Det var registrert 329 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2019. Dette er en økning fra 325 ved utgangen av 2018.

Alderssammensetningen for registrerte fiskere som har fiske som hovedyrke er relativt stabil fra år til år, men over tid har det vært en økning i andelen eldre fiskere. Tall for 2019 viser at 20,6 prosent av registrerte fiskere er under 30 år og 20,7 prosent er 60 år og eldre.


Fordelt på fylker

I tabellene finner du utviklingen i antall fiskere totalt og fordelt på hovedyrke og biyrke i perioden 1990-2019, fordelt på fylker og aldersgrupper.

Fiskere fra fiskermanntallet

Tabellene viser også utviklingen i antall registrerte fiskefartøy fra 2002 til 2019 fordelt på fylker og størrelsesgrupper.

Fartøy i merkeregisteret

Fiskeridirektoratet vil publisere statistiske oversikter over utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i Fiskeridirektoratets statistikkbank og i publikasjonen «Fiskefartøy, fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradganger» som er tilgjengelig på våre nettsider.

Informasjon om utvikling i antall fiskere og fiskefartøy på kommunenivå for 2019 vil bli publisert 10. januar 2020.

Du finner flere detaljer i Fiskeridirektoratets statistikkbank. 

Siste nytt