Vil leie ringnotfartøy

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et ringnotfartøy for å gjøre ulike forsøk med fangstkontroll i not, fiskevelferd og kvalitet i ringnotfiske etter NVG-sild.

Forsøkene skal fortrinnsvis gjennomføres i perioden 24. februar til 4. mars 2020. Forsøkene vil pågå i en periode på minimum 7 døgn, og kan forlenges opptil 14 døgn avhengig av leiepris på fartøyet og tilgang på sild i perioden. Dette avtales med reder.

Avgang- og ankomsthavn er Bergen. Fartøyet må ha tilgjengelig en restkvote på minst 200 tonn sild når forsøkene starter. 

 

Konkurransene er kunngjort på Doffin; https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-300598

Deltagelse i konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig via Doffin.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til på epost [email protected] .

 

Tilbudsfrist er 28.01.2020  kl 12.00.

Siste nytt