Vil leie tråler til forsøksfiske

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratet ønsker å leie kolmuletråler til forsøksfiske

Fiskeridirektoratet ønsker å leie kolmuletråler til forsøksfiske, for å teste ut mekanismer for begrensning av fangstmengde i trålfiske etter kolmule.

Fartøyet skal leies inn med tanke på drift i perioden (cirka) 18.03.2020–31.03.2020, eller etter nærmere avtale mellom leier og utleier. Avtalen skal være gjeldende i 14 døgn med mulighet til forlenge med 4 døgn, fra nærmere avtalt oppstartsdato.

Fiskeridirektoratet betaler en fast døgnrate som leiepris i henhold til kontrakt med leverandør. Øvrig utgiftsdekning dekkes av leverandør. Det tas imidlertid forbehold om bevilging av midler og interne prioriteringer.

Tilbud må være Fiskeridirektoratet i hende senest den 10. februar 2020 klokken 12:00.


Doffin referanse: 2020-367245

Siste nytt