Melding til tobisfiskere:

Publisert: av Camilla Klævold

Kjøperne av tobis oppfordrer til god kjøling slik at fabrikkene kan utnytte sin produksjonskapasitet optimalt i den hektiske sesongen som forventes

Kjøperne av tobis oppfordrer fiskerne til god kjøling av fangstene slik at fabrikkene kan utnytte sin produksjonskapasitet optimalt i den hektiske sesongen som forventes etter den gledelige kvoteøkningen.

Gj. temp på de 49 000 tonnene som så langt er avregnet er 3.1 grader, det samme som gjennom hele 2019 sesongen. For samme kvantum ligger FLN på 25,5 sammenlignet med 23,2 for hele 2019 sesongen.

Siste nytt