Tobisregulering for 2020

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fisket etter tobis kan starte 15 april og den foreløpige kvoten er på 70 000 tonn. Her er årets regulering.

Se hele J.41-2020 her

 

Norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 70 000 tonn tobis fra og med 15. april til og med 23. juni innenfor følgende områder i Norges økonomiske sone avgrenset av linjer mellom følgende posisjoner: 

a. Forvaltningsområde 1. Underområde 1a. Inner Shoal sør. 

Området sør for N56°40’, vest for Ø004°36’ og ellers avgrenset av norsk sektorlinje i sør og vest.

b. Forvaltningsområde 1. Underområde 1c. Inner Shoal midt.
Området nord for N56°40’ og sør for N56°44’, vest for Ø004°36’ og ellers avgrenset av norsk sektorlinje i sør og vest.

c. Forvaltningsområde 2. Underområde 2b. Outer Shoal nord, Karusellen, Hardangerviden.

Området nord for N57˚16`og sør for N57˚27`, og mellom Ø005˚18`og norsk sektorlinje i vest.

d. Forvaltningsområde 2. Underområde 2c. Outer Shoal midt, Snuplassen.

Området nord for N57˚11` og sør for N57˚16`, og mellom Ø005˚18` og norsk sektorlinje i vest.

e. Forvaltningsområde 3. Underområde 3c. Vestbanken sentral, Falittene.

Området mellom følgende koordinater;

1. N56˚40` (Ved sektorlinje); Ø005˚18`

2. N57˚27`; Ø005˚50`

3. N57˚27`; Ø006˚14`

4. N56˚50,5` (Mot sektorlinje); Ø005˚50`

f. Forvaltningsområde 3. Underområde 3b. Vestbanken øst.

Området mellom følgende koordinater;

1. N56˚50,5` (Mot sektorlinjen); Ø005˚50`

2. N57˚27`; Ø006˚14`

3. N57°27’; Ø007°49,5’ (Ved sektorlinjen)

g. Forvaltningsområde 4. Underområde 4a. Albjørn og Engelsk Klondyke Sør. 

Området mellom norsk sektorlinje i vest og Ø005˚18’ i øst, og mellom N57˚27’ og N57˚41’ unntatt området mellom N57˚38’ og N57˚41’ og Ø003˚25’ og Ø003˚56’. 

Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter tobis i Norges økonomiske sone beregnes ved å bruke kvoteenheten 2,45.

Se tidligere sak om tobisrådet for 2020 her: 

Siste nytt