Nye minstepriser på nordsjøsild fra 14.09.2020

Publisert: av Camilla Klævold

Fra førstkommende mandag gjelder følgende minstepriser på nordsjøsild til konsum

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): NOK 5,66 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,40 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje): NOK 1,80 pr kg


I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1) gjenstand for regulering hver uke.  Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Les meldingen her:

Siste nytt