Beste kvartal for norsk sjømateksport

Publisert: av Roar Bjånesøy

I årets tre første måneder eksporterte Norge Sjømat for 34 milliarder kroner

Det er en verdivekst på 22 prosent, eller 6,2 milliarder kroner, målt mot første kvartal i fjor.

- En sterk global etterspørsel etter norsk sjømat ga en rekordhøy verdi i første kvartal. Det er likevel en krevende tid å drive global varehandel i. En måned med krig har gitt kompliserte varestrømmer og dyrere logistikk. De norske eksportørene har likevel på en imponerende måte klart å forsyne verden med bærekraftig sjømat fra Norge, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

 tillegg til den spente situasjonen i verden har dårlig vær, kvotereduksjon og lavere sjøtemperatur gitt en volumnedgang i eksporten av sild, makrell og laks.

- Vi har det laveste eksportvolumet av norsk sjømat i et første kvartal på seks år. Verdirekorden er derfor drevet av en sterk prisvekst på mange arter. Lakseprisen har holdt seg på et høyt nivå, samtidig som vi har verdirekord på torsk og sei så langt i år, sier Renate Larsen.

Januar og februar var to gode måneder for norsk sjømateksport, men de ble likevel overgått av mars som ble tidenes sterkeste enkeltmåned, med en eksportverdi på 12,4 milliarder kroner. Det er en økning på 13 prosent, eller 1,5 milliarder kroner, sammenlignet med samme måned i fjor. Den forrige rekorden for en enkeltmåned var oktober i fjor med 12,1 milliarder kroner.

- Verdirekorden må samtidig ses i sammenheng med høyere kostnader knyttet til energi, drivstoff, frakt og andre innsatsfaktorer til fangst og produksjon av sjømat i ulike deler av verdikjeden, understreker Larsen.

les mer om eksporten for de forskjellige artene her: 

Siste nytt