Opphevelse av delkvoteenhet for kolmule i færøysonen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Delkvoteenheten for fartøy med kolmuletråltillatelse i fisket etter kolmule i færøysonen oppheves

Opphevelse av delkvoteenhet for fartøy med kolmuletråltillatelse som fisker etter kolmule i færøysonen i 2022

Delkvoteenheten for fartøy med kolmuletråltillatelse i fisket etter kolmule i færøysonen oppheves med virkning fra og med i dag, tirsdag 19. april 2022.

Henvendelser: Alejandro Maldonado, 920 62 145

Siste nytt