Opphevelse også for pelagisk- og nordsjøtråltillatelse i Færøysonen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Delkvoteenheten for fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule i Færøysonen oppheves

Delkvoteenheten for fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule i Færøysonen oppheves med virkning fra og med i dag, torsdag 21. april 2022.

Henvendelser: Alejandro Maldonado, 92062145

Siste nytt