Opphever delkvoteenheten for kolmulefiske i EU-sonen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Delkvoteenheten for fartøy med pelagisk-/nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule i EU-sonen oppheves

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN:

 OPPHEVELSE AV DELKVOTEENHET FOR FARTØY MED PELAGISK-/ NORDSJØTRÅLTILLATELSE SOM FISKER ETTER KOLMULE I EU-SONEN I 2022           

 

Delkvoteenheten for fartøy med pelagisk-/nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule i EU-sonen oppheves med virkning fra og med i dag, torsdag 07. april 2022.

 

FISKERIDIREKTØREN

Henvendelser: Alejandro Maldonado 920 62 145

Siste nytt