Sildelaget søker jurist

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag søker jurist til sitt kontor i Bergen

 

Vil du være med på å jobbe på verdens største markedsplass for pelagisk fisk som sild og makrell?

 

Norges Sildesalgslag søker jurist 

- Se hele stillingsutlysningen på finn.no her

 

Juristen i Norges Sildesalgslag vil ha en sentral rolle vedrørende lagets daglige arbeid, samarbeid med andre aktører i næringen og reguleringer av fisket – samt andre juridiske problemstillinger knyttet til eiendomsforvaltning og personalområdet. Som jurist vil du også ha en viktig rolle i videreutvikling av organisasjonen. Du vil være en viktig ressurs i en av Norges mest spennende, fremtidsrettede, bærekraftige og lønnsomme næringer. For å lykkes og trives i denne rollen må du ha god juridisk kunnskap og forståelse for fiskerinæringen samt dets lover og regler. I tillegg må du inneha gode kommunikasjonsevner, gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig.  

 

Vår nye jurist vil tilhøre avdeling HR – og administrasjon som er en avdeling i stab, men du vil være en bidragsyter til alle avdelinger i Norges Sildesalgslag ved behov. Du rapporterer til nærmeste leder i avdelingen og direkte til administrerende direktør.


 

Ansvarsområde / viktigste arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for Norges Sildesalgslags ulike juridiske saker, saksframstillinger og utredninger
 • Kommunisere med fiskere, kjøpere og Norges Sildesalgslags styre og lagets ulike utvalg
 • Rapportering til styret  
 • Rapportering til administrerende direktør 
 • Klagehåndtering  
 • Juridiske utredninger 
 • Faglig veiledning, både internt og eksternt 
 • Samarbeid med?andre organisasjoner i sjømatnæringen 

 

Kvalifikasjoner 

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • Relevant erfaring og kjennskap til sjømatnæringen 
 • Gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk 

 

Personlige egenskaper 

 • Evne til å skape gode relasjoner både internt og eksternt 
 • Inneha gode kommunikasjonsferdigheter  
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Nytenkende 
 • God fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk 
 • Analytisk og nysgjerrig - pådriver i interne prosesser 
 • En praktisk gjennomfører som er glad i nye oppgaver og som er god til å se nye muligheter 

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson     Paul Magnus Oma
Stillingstittel        Administrerende direktør
Mobil                    414 09 527

 

Om arbeidsgiveren

Norges Sildesalgslag er en markedsplass for førstehåndsomsetning av fisk – altså salget av fisken fra fartøy til mottakene på land. I 2021 ble det omsatt over 1,5 millioner tonn fisk for nesten 11 mrd. kroner gjennom Norges Sildesalgslag. Norske fiskere høster fiskeriressurser med stort fokus på bærekraft og klima, fiskeressurser som for all fremtid vil kunne bidra til verdiskapning i Norge og mat til verdens befolkning.

Sildelaget holder til i moderne lokaler i eget hus sentralt i Bergen med Bryggen og Håkonshallen som nærmeste naboer. Sildelaget har en sunn og god økonomi, og har oppmerksomhet på å skape og opprettholde et godt faglig og sosialt miljø blant de ansatte. Vi har egen kantine og treningssenter i samme hus som organisasjonen blir drevet, og det er gode garderobefasiliteter. Vi har også fleksitid, konkurransedyktig lønn og gode utviklingsmuligheter.

Siste nytt