Større mengde lodde i år

Publisert: av Roar Bjånesøy

HI beregner ca 430 000 tonn lodde i dekningområde mellom Andøya og Varangerfjorden og 86% av den er 2019-årsklassen

Dette melder Havforkningen i sin toktrapport.

Gytetoktet på lodde har gått årlig siden 2019, og Skaret forteller at årets beregninger tyder på større mengder lodde enn de foregående årene. Over 75 % av den beregnede mengden av lodde stod i øst, nord for Varanger-halvøya.

– Resultatene fra toktet samsvarer godt med framskrivingen fra høst-toktet, noe som er positivt med tanke på evalueringen av toktet som skal skje under ICES sin metoderevisjon for lodde i juni, sier forskeren.

Se tidligere oppdateringer og flere bilder fra toktet her!

Toktoppsummering:

Gytetoktet på lodde ble gjennomført fra 27. februar til 13. mars og dekket kysten fra Andøya i vest til Varangerfjorden i øst med akustikk og tråling. Dette er fjerde året på rad toktet går, og det blir gjennomført for å teste ut om en kan få pålitelige mengdemålingsberegninger på lodde i denne perioden som basis for kvoterådgivning.

Beregningene indikerer større mengder lodde i år enn de tre foregående årene toktet har gått, og dette er også første året at fiskeriet har vært åpent i perioden toktet foregår. Totalt ble det beregnet en mengde på rundt 430 000 tonn lodde innenfor dekningsområdet. Dette samsvarer bra med forventningene fra høsttoktet.

Hoveddelen av lodda sto i tette konsentrasjoner over et lite geografisk område sett i forhold til dekningsområdet. Over 80 % av loddemengdene var i øst, og området nord for Varangerhalvøya skilte seg ut med over 75 % av den beregnede loddemengden. Her foregikk også mye av fiskeriet.

Over 85 % av loddeinnsiget i år besto av 3-åringer som kommer fra den sterke 2019-årsklassen.

I juni skal toktet evalueres i et metoderevisjonsmøte i ICES-regi. Det er lovende for bruken av toktet inn mot rådgivning at toktresultatene igjen samsvarer med resultatene fra høsten. Men det er også utfordringer knyttet til metode og til dekning som må evalueres under møtet.

 

Se hele saken her:

Siste nytt