Vil ha endring i Smutthullavalen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskebåt ber norske myndigheter om å reforhandle den bilaterale protokollen under Smutthullavtalen mellom Norge og Island

Dette er en del av avtalen som er inngått mellom Norge, Island og Russland.

Smutthullavtalen mellom Norge, Island og Russland og tilhørende bilaterale protokoller (Norge-Island og Russland-Island) ble inngått 15. mai 1999, og gjaldt i første omgang frem til 31. desember 2002. Avtalen blir deretter automatisk forlenget hvert fjerde år, med mindre en av partene sier opp avtalen i tråd med avtalte retningslinjer.

På grunn av krigen i Ukraina er det trolig ikke aktuelt å be om reforhandling av Smutthullavtalen mellom Island, Norge og Russland. Derfor ber nå Fiskebåt i et brev til Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om at det gjøres endringer i den delen som omfatter forholdet mellom Norge og Island.


Ubalansert avtale

- Fiskebåt sin viktigste innvending mot den bilaterale protokollen mellom Norge og Island er at verdien på kvotebyttet har vært svært ubalansert i disfavør av Norge. Det er også uakseptabelt at det legges mange hindringer i veien for norsk fiske i islandsk sone, mens islandske fartøyer møter få hindringer når de fisker sine kvoter i norske farvann, skriver Fiskebåt i brevet.

Les mer om endringene Fiskebåt foreslår her:

 Siste nytt