Dynamiske minstepriser

Publisert: av Roar Bjånesøy

Makrell, NVG-sild og nordsjøsild har alle dynamiske minsteprismodeller som regulerer minsteprisene for disse artene

De dynamiske minsteprismodellene på sild og makrell er basert på forskjellige elementer og avtalefestet mellom Sildelaget og kjøperorganisasjonene.

Rundskriv 05/22, 06/22 og 07/22 gir nærmere informasjon om elementene i de forskjellige dynamsike minsteprismodellene.

 

Dynamisk minsteprismodell for NVG-sild

 

Dynamisk minsteprismodell for Nordsjøsild

 

Dynamisk minsteprismodell for makrell

 

 

Siste nytt