Fiskets gang uke 5

Publisert: av Roar Bjånesøy

Loddefisket kom i gang mellom uværsfrontene og fint sildefiske i nord

Lodde:

Uværet preger fremdels fiske på Island ,men 34 fartøy har meldt inn like uner 26 000  i uke 5.  Torsdagen og lørdagen var de beste dagene med 10 500 og 7 000 tonn innmeldt. Fangstene var tatt øst av Island. Det var også i uke 5 i fjor at loddefisket på Island kom i gang med rundt 13 000 tonn tatt. I 2021 ble hele kvoten på rundt 42 000 tonn tatt på tre uker. 

Av årets kvantum på 26 000 tonn tatt så langt er 19 000 levert i Norge og rundt 7 000 tonn på Island. Det er nå dårlig vær på Island og flåten ligger ved kai. Det er meldt bedre vær utover i uken og mange fartøy er ved Island selv om bare 30 kan være ute på feltet samtidig. NVG-sild:

I nord har det vært fisket rundt 12 600 tonn sild. mesteparten er tatt vest av Tromsø ,mens trålflåten  har fisket litt større sild 100 mil vest av Værøy. Kyst og SUK flåten har fisket rundt 7 000 tonn, trålflåten 4 300 tonn og ringnot 1 400 tonn. Silda har vært levert så langt sør som til Skude. Silda er i år mye senerer på vei sørover .

Makrell:

To utenlandske fartøy kom til Norge med like under 2 800 tonn tatt vest av Orkenøyene. Det var på også i uke 6 ifjor av vi hadde de siste fangsten fra nmakrell fra brisitk sone på vinteren.
2 kystbåter hadde også 27 tonn makrell fra fjordene nord for Bergen.

Fem fartøy har også tatt 73 tonn hestmakrell, mesteparten er tatt inne i Fusa mens en fangt er tatt lenger sør i Sunnhordaland.


  

 

 

Siste nytt