Fiskets gang uke 6

Publisert: av Kenneth Garvik

NVG silda litt i bevegelse på sør  og bedrøvelig loddefiske ved Island.

NVG-sild:
Det ble en uke på det jevne med 13.600 tonn innmeldt. Totalt er dette kvantum fordelt på 34 forskjellige båter, og det er kystgruppen som har bidratt mest med 6.700 t. Det resterende kvantum fisket av trål med 5.600 t, ringnot 800 t og en svensk båt har fisket 500 t.

Sammenlignet med tidligere år så er silda på etterskudd i sin vandring sørover mot gytefeltene. For den minste silda (220 -250 g) som fiskes i nord så har båtene sist uke fisket fra 70 n.mil nord av Andenes tidlig i uken til rett nordvest av samme sted i helgen. Her melder fiskerne om godt med sild i perioder, der det er tatt gode kast og trålhal når været har vært godt.

Fra det andre feltet vest av Lofoten, der det er større sild (300 -350 g), så har aktivitetene foregått fra 110 n.mil vest av Lofotodden og videre på sørøst til 40 n.mil vest av Røst i helgen. Her ser det ut for at silda har satt seg litt mer i bevegelse sørover de siste dagene.
I dette område er det kun fanget sild med trål. Dette fordi silda holder seg dypt der det er vanskelig å rekke ned med not.

Om den skal på Møre, eller gyter lenger nord blir spennende å se. Vi får håpe på gode værforhold fremover og at silda på sin vandring også blir tilgjengelig for notfiske.


Lodde:
Det har vært en bedrøvelig lodde uke på Island med bare 1.500 tonn i journalen. I tillegg til dette kvantum er det en del lodde på kjøl hos de 30 båtene som har hatt utseiling.

Det har vært en ekstremt vanskelig uke i dette fiske. Der uværet har herjet med lavtrykk i kø og kun korte perioder med fiskevær. I disse korte løyer har fisket og vært dårlig gjennom uken.
Et unntak på dette er siste dag i helgen der båtene kom over bra med lodde tett nord av N 64⁰ 30′ og øst av Langanes. Da ble det tatt en del gode kast som gir litt optimisme fremover for både båtene som fisker, og for de som venter på fisketørn.

Reglene for de norske båtene, som er satt fra Island, er at det kun kan være 30 båter aktive i fiske. En kan kun fiske med not, og båtene må være nord av N 64⁰ 30′. Siste fiskedag er 22 februar så vi har kun åtte fiskedager igjen.


Makrell:
Makrellen er nå på sin vandring sørvestover, og de utenlandske båtene som fisker på den har sist uke vært i aktivitet vest av Hebridene. Dette er i hovedsak irske båter som lander i Killybegs.

Avstanden til Norge er stor, så sist uke ble det bare «Aine» som kom med 700 tonn. Snittstørrelsen på denne er 400 gram.

 


Bergen 14.02.2022
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt