Fiskets gang uke 7

Publisert: av Roar Bjånesøy

Godt sildefiske langs nordlandskysten mens loddefiske går mot slutten

Lodde:

46 500 tonn lodde var innmeldt i uken som gikk. Også denne uken har vært preget av vær og vind, men flere fartøy avsluttet sitt fiske og gikk til lands med fangstene. Av de 46 500 tonnene er rundt 8 150 tonn solgt som konsumfangster , alle til fabrikker i Norge fra Træna og sø  til Florø. 

27 fartøy er igjen på feltet mandag, de ligger nå rundt 58 mil øst av Island. Det er meldt bra ver mandagen men dårligere til tirsdag som også er siste dag den norske flåten kan fiske lodde ved Island. De vanskelige  fangstforholdene med vind og strøm har også ført til noe notskader. Den norske flåten er forhindret av å bruke trål ved loddefiske ved Island.

Av totalkvoten på  145 000 tonn er nå rundt 80 000 tonn innmeldt. Det betyr at det gjenstår over 65 000 tonn på den norske kvoten ved Island. Fiskeridirektoratet har opphevet maksimalkvotene for islandslodde fra 20 februar. 

NVG-sild.

Nesten 36 000 tonn NVG-sild er innmeldt i uken som gikk, mot 27 000 tonn i samme uke i fjor. Bare fredag. lørdag og søndag var det rundt 20 000 tonn innmeldt.

Fangstene har vært tatt fra vest av Andenes og helt sør til Brønnøysund. Fangstene kystnært fra lofoten og nordover har vært den mindre silda med snittvekt på 230 gram, mens resten av fangsten sørover har vært større sild med snittvekt på 330 gram og oppover. Mye sild er tatt med trål, men også not har vært brukt når silda nå har kommet nærmere land.

8 utenlandske fartøy, fra Storbritannia, Danmark og Sverige har levert runt 7 700 tonn av totalen denne uken. Det forventes at flere ringnorfartøy vil  delta i sildefiske de neste dagene etterhvert som de er ferdig med loddefiske. 

Samtidig som sildeflåten følger silda sørover, er Vendla og Eros i gang med gytetoktet for NVG-sild for Havforskningen. Dette toktet startet 14 februar og skal holde på til 27 februar. 

 

Hestmakrell:

129 tonn hestmakrell var også tatt av 5 fartøy. 40 tonn ble tatt nord of rBergen, resten i fjordområdene  innenfor Haugesund

 

 

Siste nytt