Fiskets gang uke 8

Publisert: av Kenneth Garvik

Silda fortsatt langt nord, og første loddefangsten fra "Barentshavet".

NVG-sild:
Det ble en brukbar uke med 22.900 tonn i journalen. Mange båter har vært aktive i ukens fiske og kvantumet er fordelt på 45 ulike båter. Ringnotbåten som har avsluttet loddefiske ved Island har bidratt med størst kvantum på 9.800 t, fra kyst har vi 3.900 t, trål 3.200 t, og fra åtte utenlandske båter er det innmeldt 6.000 t. Beste innmeldingsdag var onsdag med 8.300 t.

For å være så sent i februar så står silda fortsatt langt nord. Av ukens kvantum er over 20.000 t fisket sørvest av Røst. Det øvrige kvantum er tatt fra vest av Træna og videre sør til Sklinna. I helgen har det vært kuling på feltet og båtene har lagt i havn.

Størrelsene på silda varierer fra 355 g som høyest til 262 g som lavest. Snittet for hele kvantumet er på 318 g.
Årsaken til den store variasjonen i snittvekten er at det like før helgen ble tatt fangster der silda fra «Tromsøflaket» 2016 årsklassen blandet seg inn med silda som har overvintret i Norskehavet. Denne silda består av ulike årsklasser, der forskerne finner sild som er hele 18 år (2004 årsklassen, samt yngre årsklasser i prøvene.

Fra kjøperne som nå har fokus på å få presset moden silderogn, så meldes det om få fangster som har vært optimal for denne anvendelse. Vi får håpe at det i kommende uke kommer fangster med rett rognmodning. Utfordringen i første del av uken er kuling som kan hemme aktivitetene, og spesielt notbåtene.Lodde:
På Island var siste fiskedag tirsdag 22 februar. På denne dag var det kuling, som så mange dager denne sesong, og dessverre ikke fiskevær. Totalt hadde båtene samlet opp 9.400 tonn fordelt på 24 forskjellige fartøy.

En foreløpig oppsummering viser at det ble fisket knappe 90.000 t av kvoten på 145.382 t. Det har i vinter vært et ekstremt værbilde, med storm på storm som har feid over Island. Dette i tillegg til begrensninger på antall båter i fiske, kun fiske med not, fiskeområde og fiskedato har vært årsakene til at ikke kvoten ble tatt. Det har ikke manglet på innsatsen til flåten som har vært på Island.

For lodda i Barentshavet fikk vi de to første fangstene på lørdag da både «Birkeland» og «Talbor» meldte inn fangst. De fisket lodde nord av Lopphavet, og tok sine respektive kvoter i to kast. Lodda herfra er litt mindre (52-56 stk/kg) enn den på Island. Rognmodningen ligger på 15 %, så den er solgt til konsumanvendelse.

Den norske kvoten er i år på knappe 42.000 t og det blir spennende å følge dette fiske fremover. I tillegg til at Havforskningsinstituttet starter sitt tokt denne uke forventer vi at flere båter vil fiske lodde fremover.
Vi får håpe på god tilgang og fin lodde som kan omsettes til konsum.

 

Hestmakrell/Makrell:
Som ellers de siste årene så er det båter som jakter på hestmakrellen i fjordene i Vestland og Rogaland. Sist uke fikk vi innmeldt vel 70 tonn fra fire forskjellige båter.
Totalt har disse kystbåter fisket 1.200 t så langt i vinter, og med god etterspørsel etter hestmakrell så oppnår en gode priser for fangstene.

I tillegg til hestmakrell så kom noen båter også over makrell, og på denne art så har vi 80 tonn i journalen. Fiske av makrell på kysten i februar er uvanlig.


Kolmule:
Siden ringnotflåten har hatt fokus på loddefiske ved Island så er det så langt ikke fisket kolmule vest av Irland.
I helgen har et par båter ankommet feltet ute i internasjonalt farvann, og ytterligere syv båter har satt kursen vestover.

 

Bergen 28.02.2022
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt