Forventer større loddeinnsig i år

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskerne ved HI forventer å se mer lodde inn mot kysten i Nord-Norge i år enn i foregående år

Årets loddetokk begynner 27. februar og skal dekke kysten fra Tromsø til Varanger. Det er Vendla og Eros som er leid inn av Havforskningen til å gjennomføre toktet.

Dette skriver Havforkningen

Toktet blir det fjerde loddegytetoktet i rekken. I to uker skal HI-forskere kartlegge den modnende delen av loddebestanden mellom Tromsø og Varangerhalvøya.

I januar-februar pleier den modnende delen av bestanden å vandre mot kysten av Nord-Norge for å gyte.

– Basert på målingene vi gjorde i fjor høst, forventer vi et større loddeinnsig til kysten i år enn de tre foregående årene vi har overvåket gytelodda, sier havforsker Georg Skaret.

Toktet blir det fjerde loddegytetoktet i rekken. I to uker skal HI-forskere kartlegge den modnende delen av loddebestanden mellom Tromsø og Varangerhalvøya.

I januar-februar pleier den modnende delen av bestanden å vandre mot kysten av Nord-Norge for å gyte.

– Basert på målingene vi gjorde i fjor høst, forventer vi et større loddeinnsig til kysten i år enn de tre foregående årene vi har overvåket gytelodda, sier havforsker Georg Skaret.

– Det skulle egentlig være et tredje fartøy med på toktet, men vi fikk ikke inn tilbud etter våre kravspesifikasjoner. Det henger blant annet sammen med et hektisk første kvartal for den havgående pelagiske flåten, sier Skaret.

I juni skal eksterne fagfeller vurdere toktets nytteverdi for bestandsrådgivningen på lodde som del av metoderevisjonen på bestanden i regi av ICES. Evalueringen blir avgjørende for framtiden til loddegytetoktet.

Se saken på HI her: 

Siste nytt