Holder seg unna viktige tobisfelt

Publisert: av Roar Bjånesøy

Regjeringen nedjustrerer outlysing av områder for havvind som er nær viktige gyteområder for havvind

Fiskebåt melder på sine hjemmesider at nedjusteringen av områdene på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord betyr at regjeringen har hørt på deres synspunketr angående områdene.

 - Høyringsbrevet som er sendt ut av Olje- og energidepartementet er difor eit steg nærare sameksistens mellom næringane i havet. Samtidig må vi igjen understreke at det må grundigare undersøkingar til for å avdekke eventuelle negative konsekvensar for fiskeria og bestandane før det er aktuelt å starte utbygging av store vindkraftanlegg, seier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

- Høyringsbrevet som er sendt ut av Olje- og energidepartementet er difor eit steg nærare sameksistens mellom næringane i havet. Samtidig må vi igjen understreke at det må grundigare undersøkingar til for å avdekke eventuelle negative konsekvensar for fiskeria og bestandane før det er aktuelt å starte utbygging av store vindkraftanlegg, seier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Maråk viser til tre forhold som er veldig viktige for fiskerinæringen:

  • Vindkraftverka må ikkje etablerast i gyteområde og fiskefelt.
  • Det må raskt settast av pengar til å gjennomføre relevant forsking på kva konsekvensar vindkraftutbyggingar har på bestandane sine vandringsmønster, gyteåtferd, reproduksjonsevne, og miljøet elles.
  • Det må prioriterast å få utarbeida ein samla areal-/næringsplan for norske havområde for å sikre ein god sameksistens mellom etablerte og nye haværingar.

 

Les hele saken her:  

Siste nytt