Loddefisket ved Island – innmeldinger og utbud.

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget presiserer enkelte hensyn vedrørende innmeldinger og utbudsområder i forbindelse med det pågående loddefiske ved Island

Norges Sildesalgslag viser til nyhetssak på Lagets web-side onsdag 02.02.2022 «Ventetidsregulering for loddefiske på Island» der det heter;

 

«Ventetidsreguleringen iverksatt fra lørdag 29.01.22 skal gjelde for alle fartøyer som lander mer enn 300 t på Island pr tur uavhengig av om det er en Force Majeure situasjon eller noe annet som er årsaken til at et fartøy lander på Island.

OBS!  For fartøyer som melder inn 300 t og mindre og kun har Island med i utbudsområdet gjelder ikke nevnte ventetidsregulering.»

 

Norges Sildesalgslag vil presisere/understreke følgende med henvisning til sistnevnte (OBS!  Presiseringene vil gjelde for innmeldinger fom torsdag 10.02.22):

 

  • Med henvisning til Lagets forretningsregler §8.1 heter det « Fisker skal straks etter avsluttet fiske melde hele sin fangst til Laget……..».  Norges Sildesalgslag vil med henvisning til nevnte bestemmelse understreke at etter avsluttet fiske skal hele fangsten meldes inn til Laget.  I denne sammenheng er det viktig at det er samsvar mellom det kvantumet et fartøy melder inn til Norges Sildesalgslag og det fartøyet melder til Fiskeridirektoratet (via ERS-rapporteringen)
  • For fartøy som melder inn og selger 300 t og mindre og kun har med Island i utbudsområdet vil ventetidsreguleringen på 3 døgn utløses dersom utlosset kvantum overskrider 330 t (300 t pluss 10%).
  • For ordens skyld nevner vi også at ventetidsreguleringen for enkeltfartøy suspenderes dersom det ikke er nok fartøy til å fylle opp antallsbegrensningen som gjelder for fiske i Islands økonomisk sone.  Vi må naturligvis utnytte mest mulig optimalt fiskemulighetene i IØS for å kunne fiske mest mulig av kvoten.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt