Mel- og olje priser med tre desimaler

Publisert: av Roar Bjånesøy

Etter avtale mellom Sildelaget og  Sjømat Norge reduseres antall desimaler for priser på råstoff til mel/olje-anvendelse med en,altså fra fire til tre desimaler.

Dette betyr at priser i øre/kg vil ha én desimal, mens priser i NOK/kg vil ha tre desimaler i stedet for fire.  Dette gjelder i alle sammenhenger også ved budgivning i auksjonen.

Endringen trer i kraft fra og med tirsdag den 15.02.2022

Les hele Rundskriv 13/22 her: 

Siste nytt