Når.....kommer silda til Møre?

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fangstdata fra Sildelaget de siste 10 årene  viser at silda kommer senere og senere til Mørekysten....og den er ikke der lenge

- Hvis vi ser 10 år tilbake - i 2012. så  hadde vi hovedelen av sildefiske på Mørekysten 1-10 februar , sier salgsleder Kenneth Garvik som har dykket litt ned i fangstarkivet

- Nå i 2022 så er den yngre silda ennå sør av Tromsøflaket, 70 mil nord om Andenes mens den større silda blir tatt  ute i Norskehavet 100 mil vest om Verøy, og det ser ikke ut som den har hastverk med å trekke sørover sier Garvik.

Tabellen nedenfor viser når vi hadde de første fangstene av NVG-sild på Mørefeltene de siste 10 årene.

År Første fangstdato  
2012 27. Januar  
2013 29. Januar  
2014 30. Januar  
2015 01. Februar  
2016 13. Februar  
2017 09.Februar  
2018 10. Februar  
2019 16. Februar  
2020 13. Februar  
2021 22.Februar  

 

-Som tallene viser har silda på 10 år kommet nesten 4 uker senere til Møre, og ifjor da vi hadde første fangsten 22 februar, så varte hele fisket bare et par dager før silda var gyteklar,og borte fra både Buagrunnen og områdene rundt, sier Garvik.

I tillegg til at den kommer senere, så viser statistikkene at andelen av fisket på Mørefeltene er lavere når en ser på vinterssesongen under ett.

-Det blir spennende å se hvor fort silda tar turen sørover i år. Vi ser en utvikling på at gytingen i større grad  skjer lenger nor fra områdene Halten,- , Sklinna,- og Trænabanken, og at det er mindre mengder som tar turen helt til Møre, sier Garvik.

Årets NVG-sildekvote er på 455 000 tonn.  Så langt er det fisket 88 000 tonn der ringnot har tatt 17 000 tonn, trålgruppen 17 000 tonn og kystflåten 54 000 tonn. I fjor til samme tid så var det fisket rundt 140 000 tonn


 

 

 

 

Siste nytt