Nye mel- og oljepriser fra 7. februar

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fra mandag 7. februar gjelder følgende minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse:

Melindikatoren viser en oppgang på 0,03% og oljeindikatoren en oppgang på 8,10 %. Årsaken til endring i minsteprisene denne gangen er en økning i oljeprisene. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 07.02.2022. Det er i 2022 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling. 

Her ser du rundskriv 12/22 med de nye prisene:

Siste nytt